etnoloji

ırkların ve toplumların yapısını, özelliklerini gelişimlerini inceleyen bilim dalıdır.